KORONA VIRUS Korona virus pripada grupi virusa koji uzrokuju bolest u rasponu od blage prehlade…