Sistematski  pregled je preventivni pregled kojim se daje procena zdravlja u trenutku obavljanja. Cilj sistematskog pregleda je otkrivanje bolesti  i lečenje koje u ranoj fazi bolesti omogućava izlečenje. Sistematski pregledi u raznim formama paketa preventivnih pregleda, su u osnovi  koncipirani tako da  obuhvataju više dijagnostičkih procedura vezanih za određenu oblast koju pacijent želi da proveri, i sadrže obično više laboratorijskih pretraga, uz ultrazvučnu, dopler i holter dijagnostiku.

Sistematski ili preventivni pregled u Poliklinici Health Care se obavljaju prema programu Svetske zdravstvene organizacije (WHO) ili prema potrebama pacijenta:

U Poliklinici Health Care možete da uradite sledeće vrste sistematskih pregleda:

 • Sistematski pregled za muškarce do 45 godina
 • Sistematski pregled za žene do 45 godina
 • Sistematski pregled za muškarce preko 45 godina
 • Sistematski pregled za žene preko 45 godina
 • Ciljani kardiološki sistematski pregled sa prevencijom infarktnih stanja
 • Ciljani sistematski pregled za visok pritisak (hipertenziju)
 • Ciljani sistematski pregled za dijabet (visok šećer)
 • Ciljani endokrinološki sistematski pregled
 • Ciljani gastroenterološki sistematski pregled
 • Ciljani onkološki sistematski pregled
 • Ciljani urološki sistematski pregled