Oftalmološki pregled je bezbolani prijatan klinički pregled koji obuhvata: merenje dioptrije na kompjuterskom uređaju keratorefraktometru, određivanje i po potrebi korigovanje vidne oštrine na daljinu i blizinu ukoliko je to potrebno, merenje očnog pritiska, pregled na biomikroskopu prednjih delova oka (kapaka, suznog aparata, konjuktive, rožnjače, prednje očne komore, dužice, zenice i sočiva staklastog tela), kao i struktura očnog dna na široku zenicu (vidnog živca, žute mrlje, krvnih sudova, mrežnjače zadnjeg pola i periferije oka).

U Poliklinici Health Care možete uradite sledeće oftalmološke preglede:

Oftalmološki pregled prema pravilniku za rad sa opremom sa ekranom

  • Kompletan oftalmološki pregled
  • Pregled oftalmologa
  • Pregled oftalmologa sa širenjem zenica
  • Oftalmološki pregled za decu
  • Određivanje dioptrije (refrakcija) – kompjuterska
  • Merenje očnog pritiska
  • Pregled očnog dna
  • Biomikroskopija oka