U Poliklinici Health Care možete da uradite sledeće Neurološke, Psihijatrijske i Psihološke preglede:

  • Neurološki pregled
  • Psihijatrijski pregled
  • Pregled kliničkog psihologa
  • Individualna psihoterapija
  • Testiranje ličnosti
  • Test intelegencije
  • Psihoanaliza
  • Psihološko savetovanje
  • Psiho terapija