Služba ginekologije u Poliklinici Health Care pruža savremenu preventivu, dijagnostiku i lečenje ginekoloških oboljenja. U okviru naše kuće stoji vam na raspolaganju stručni tim ginekologa, koji vrše ne samo redovne i preventivne preglede i konsultacije.

U Poliklinici Health Care možete uradite sledeće ginekološke preglede i procedure:

  • Kompletan ginekološki pregled sa ultrazvukom, PAPA testom, kolposkopijom i uzimanjem briseva
  • Bimanuelni ginekološki pregled spekulumom
  • Transvaginalni ultrazvuk
  • Ultrazvučni pregled male karlice
  • Kolposkopiju
  • Papanikolau test (PAPA)
  • Određivanje grupe vaginalnog sekreta
  • Uzimanje briseva