U okviru službe fizikalne medicine i rehabilitacije u Poliklinici Health Care bavimo se lečenjem i rehabilitacijom pacijentata sa različitim oštećenjima koštano-zglobno-mišićno-nervnog sistema.

Fizikalni pregled obavlja lekar specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije gde se stiče uvid u stanje lokomotornog aparata kao i opšte stanje pacijenta. Nakon utvrđivanja stanja pacijenta i postavljanja dijagnoze pravi se individualni plan lečenja i rehabilitacije pacijenta.  Fizikalna terapija se sprovodi  na vrhunskoj novoj opremi Engleskog proizvođača BTL poštujući sve zdravstvene protokole i medicinske preporuke.

U Poliklinici Health Care možete uradite sledeće fizijatriske preglede i procedure fizikalne terapije:

  • Pregled leakara specijaliste fizijatra
  • Kompletna dijagnostika
  • Fizikalna terapija laserom, magnetom, ultrazvukom, shockvawe aparatom, limfna drenaža, elektrostimulacija
  • Rehabilitacija posle povreda i operacija
  • Kineziterapija
  • Kinotejping