loading

Dr Danijela Mišić Milinov, završila je Medicinski fakultet u Beogradu
1996.godine. Specijalizaciju iz dermatovenologije položila 2004.godine.

Radno iskustvo:
Radila u DZ Palilula kao lekar opšte prakse deset godina. Kao dermatolog radila
dve godine u Bel mediku, godinu dana u Euro medik i dve godine u DZ Palilula u
vidu pregleda i preventivnog rada. Bila je vlasnik kozmetičkog salona „Danijela“
Dr Danijela Mišić Milinov poseduje sertifikate: dermoskopija, hemijski piling,
mezoterapija, a član je lekarske komore, srpskog lekarskog društva i
dermatološkog udruženja.

Veštine:
– Osposobljena za preglede dermatovenerologa, dermoskopiju, sistematske
preglede, radio talasno uklanjanje radavica, keratozoa, kondiloma i
dermalnih mladeža, krioterapija, uzimanje brisa kože na bakterije i gljivice,
uzimanje skarifikata nokatne ploče na gljivice, alergološka testiranja
„PRICK“ i „RATCH, mezoterapija dermorolerom i hemijski piling.

Pozovite nas