loading

Dr Danijela Jočić Knežević završila je Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 1996. godine.
Specijalista je radiologije. Radila je u Opštoj bolnici u Pančevu kao šef CT dijagnostike.

Trenutnoje načelnik Odeljenja za rendgensku dijagnostiku, ultrazvučnu i magnetnu dijagnostiku u Zavodu za
zdravstvenu zaštitu radnika „Železnice Srbije”.

Dr Jočić Knežević kontinuirano radi na svojoj medicinskoj edukaciji aktivnim i pasivnim učešćem
na brojim stručnim skupovima u zemlji i inostranstvu.

Član je Udruženja radiologa Srbije, Evropskog udruženja radiologa i Evropskog udruženja
gastrointestinalnih i abdominalnih radiologa (ESGAR) i stekla je sertifikate iz Mađarske i Srbije.

Pozovite nas