Prof. dr Trbojević je završio Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu.
Specijalista je interne medicine sa supspecijalizacijom iz endokrinologije.
Tokom dugogodišnje karijere bio je načelnik Centra za štitnu žlezdu Instituta za endokrinologiju, dijabetes I bolesti metabolizma pri Kliničkom centru Srbije. Bio je konsultant u Domu zdravlja „Clinicanova” u Beogradu.
U Poliklinci „Health Care” njegov posao obuhvata:
• Endokrinološke preglede
• Tumačenje laboratorijskih analiza I postavljanje dijagnoze
• Utvrđivanje indikacija za dodatnu dijagnostiku
• Savete I preporuke za dalju terapiju
• Ultrazvuk štitne žlezde
• Punkciju štitne žlezde pod ultrazvučnom kontrolom
Autor je velikog broja naučnih radova objavljenih u priznatim domaćim I stranim časopisima. Učestvovao je na velikom broju stručnih kongresa u zemlji i inostranstvu.
Slobodno vreme prof.Trbojević voli da provodi na zanimljivim domaćim i svetskim destinacijama.