Dr Vasić Prelić je završila Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 1999. godine.

Specijalista je interne medicine. Poseduje 13 godina kliničkog iskustva iz oblasti interne medicine.

U Poliklinici  „Health Care” njen posao obuhvata:

  • fizičke preglede pacijenata
  • interpretiranje EKG zapisa i rezultata spirometrije
  • transtorakalne ultrazvučne preglede srca, ultrazvuk štitne žlezde i abdomena
  • interpretiranje 24-satnog holter monitoringa EKG-a, kao i holter monitoringa krvnog pritiska
  • propisivanje oralne antikoagulantne terapije pacijentima i praćenje njene efikasnosti, primena novih aktikoagulantnih lekova
  • ultrazvuk vođenja abdominalne punkcije

Dr Vasić Prelić aktivno učestvuje na domaćim i stranim kongresima i stručnim sastancima i kontinuirano radi na svom stručnom usavršavanju.

Obavlja preglede na engleskom jeziku.