Dr Branko Radivojević  je završio Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 1991. god.

Specijalista je radiologije na Medicinskom Fakultetu 2002. godine i uže specijlnosti iz neuroradiologije 2005. godine. Završio je školu ultrazvučne dijagnostike abdomena, dojke i mekih tkiva 1994. i edukacije iz oblasti CT dijagnostike 2010. godine na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu, evropska škola CT i MR dijagnostike 2012. godine, kao i Course of NMR imaging 2019. godine u Italiji.

Radio je kao klinički lekar na Odeljenju radiologije i lekar na specijlizaciji iz radiologije, a 2013.godine postaje načelnik Odeljenja za radiologiju , ultrazvučnu i CT dijagnostiku Opšte bolnice „Sveti Luka“ u Smederevu. Kao stručni konsultant radio je i u Opštoj bolnici MSB  Beograd, Zavod za radiologiju „MR Čukarica“ Beograd, Dom zdravlja „Vizim“ Beograd, Poliklinici „Gracia Medica Beograd, Zavod za zdravstvenu zaštitu „Vinča“, Poliklinici „Eurodijagnostika“ Beograd.

U Poliklinici  „Health Care” njegov posao obuhvata:

  • sve vrste ultrazvučnih pregleda
  • kolor-dopler dijagnostiku
  • klasičnu rendgensku dijagnostiku
  • pregled dojke (mamografija i ultrazvuk)Dr Branko Radivojević ima objvljenih više stručnih radova na domaćim i stranim kongresima, učešća na više međunarodnih kongresa iz radiologije (Nesebar, Herceg Novi, Palermo, Barcelona, član je udruženja radiologa Srbije kao i evropskog Udruženja radiloga, član CIRSE, ECIO, ESHNR, član predsednika odbora lekarske komore Srbije.Obavlja preglede na engleskom jeziku.