Poliklinika

 • Radiologija

  Ultrazvuk abdomena 3.900,00
  Ultrazvuk abdomena i male karlice 3.900,00
  Ultrazvuk štitaste žlezde 3.900,00
  Ultrazvuk mekih tkiva vrata 3.900,00
  Ultrazvuk mekih tkiva 3.900,00
  Ultrazvuk dojki 3.900,00
  Ultrazvuk kod profesora 6.000,00
  Kolor dopler krvnih sudova vrata 4.500,00
  Kolor dopler krvnih sudova ruku 4.500,00
  Kolor dopler krvnih sudova nogu 4.500,00
 • Kardiologija

  Pregled profesora kardiologa sa EKG 6.000,00
  Kontrolni pregled profesora kardiologa sa EKG (u roku od 15 dana) 5.000,00
  Pregled specijaliste kardiologa sa EKG 4.500,00
  Kontrolni pregled specijaliste kardiologa sa EKG (u roku od 15 dana) 3.500,00
  Ultrazvučni pregled srca 3.900,00
  Holter EKG (24h) 5.900,00
  Holter krvnog pritiska (24h) 5.000,00
  EKG 1.500,00
 • Ginekologija

  Specijalistički pregled ginekologa 2.000,00
  Ginekološki ultrazvučni pregled 3.900,00
  Folikulometrija 2.500,00
  Double test + ultrazvučni pregled 6.500,00
  Triple test + ultrazvučni pregled 7.000,00
  Kolposkopija 3.000,00
  PAPA test 1.000,00
  Određivanje grupe vaginalnog sekreta 600,00
  Usluga uzimanja briseva 1.500,00
  Bris vaginalni 600,00
  Cervikalni bris 600,00
  Bris cervikalni 600,00
  Chlamidia trahomatis – bris iz cervixa 1.300,00
  Mycoplasma – bris iz cervixa 1.300,00
  Ureaplasma – bris iz cervixa 1.300,00
  Aplikacija spirale (bez cene spirale) 5.000,00
  EKT (mali broj) 8.000,00
  EKT (veliki broj) 10.000,00
 • Endokrinologija

  Pregled profesora endokrinologa 6.000,00
  Kontrolni pregled profesora endokrinologa (u roku od 15 dana) 5.000,00
  Pregled specijaliste endokrinologa 4.500,00
  Kontrolni pregled specijaliste endokrinologa (u roku od 15 dana) 3.500,00
  Punkcija štitaste žlezde 7.100,00
  Pregled – Prof. Trbojević 5.000,00
  Kontrolni pregled do 6 meseci – Prof. Trbojević 4.000,00
  Ultrazvuk štitaste žlezde – Prof. Trbojević 1.000,00
  Pregled za trudnice i pacijentkinje u pripremi za VTO – Prof. Trbojević 3.000,00
 • Pulmologija

  Pregled profesora pulmologa 6.000,00
  Kontrolni pregled profesora pulmologa 5.000,00
  Pregled specijaliste pulmologa 4.500,00
  Kontrolni pregled specijaliste pulmologa 3.500,00
  Spirometrija 1.000,00
  Pulsna oksimetrija gratis
 • Gastroenterologija

  Pregled profesora gastroenterologa 6.000,00
  Kontrolni pregled profesora gastroenterologa (u roku od 15 dana) 5.000,00
  Pregled specijaliste gastroenterologa 4.500,00
  Kontrolni pregled specijaliste gastroenterologa (u roku od 15 dana) 3.500,00
 • Hematologija

  Pregled profesora hematologa 6.000,00
  Kontrolni pregled profesora hematologa (u roku od 15 dana) 5.000,00
  Pregled specijaliste hematologa 4.500,00
  Kontrolni pregled specijaliste hematologa (u roku od 15 dana) 3.500,00
 • Nefrologija

  Pregled profesora nefrologa 6.000,00
  Kontrolni pregled profesora nefrologa (u roku od 15 dana) 5.000,00
  Pregled specijaliste nefrologa 4.500,00
  Kontrolni pregled specijaliste nefrologa (u roku od 15 dana) 3.500,00
 • Reumatologija

  Pregled profesora reumatologa 6.000,00
  Kontrolni pregled profesora reumatologa (u roku od 15 dana) 5.000,00
  Pregled specijaliste reumatologa 4.500,00
  Kontrolni pregled specijaliste reumatologa (u roku od 15 dana) 3.500,00
  Davanje blokade (bez cene leka) 4.500,00
 • Fizikalna medicina sa terapijom

  Pregled profesora fizijatra 6.000,00
  Kontrolni pregled profesora fizijatra (u roku od 15 dana) 5.000,00
  Pregled lekara specijaliste fizijatra 4.500,00
  Kontrolni pregled lekara fizijatra (u roku od 15 dana) 3.500,00
  Fizikalna terapija jedan tretman 2.500,00
  Trakcija trakcionim krevetom 1 zona 1.000,00
  Trakcija trakcionim krevetom 2 zone 1.500,00
 • Ortopedija

  Pregled profesora ortopeda 6.000,00
  Kontrolni pregled profesora ortopeda (u roku od 15 dana) 5.000,00
  Pregled specijaliste ortopeda 4.500,00
  Kontrolni pregled specijaliste ortopeda (u roku od 15 dana) 3.500,00
  Punkcija kolena 4.500,00
  Davanje blokade (bez cene leka) 4.500,00
 • Dermatologija

  Pregled profesora dermatologa 6.000,00
  Kontrolni pregled profesora dermatologa (u roku od 15 dana) 5.000,00
  Pregled specijaliste dermatologa sa dermatoskopijom 6.500,00
  Kontrolni pregled specijaliste dermatologa (u roku od 15 dana) 3.500,00
  Pregled dermatohirurga – Prof. Lens 12.000,00
  PH nalaz 4.000,00
  Bris kože 600,00
  Bris rane 600,00
 • Neurologija

  Pregled profesora neurologa 6.000,00
  Kontrolni pregled profesora neurologa (u roku od 15 dana) 5.000,00
  Pregled specijaliste neurologa 4.500,00
  Kontrolni pregled specijaliste neurologa (u roku od 15 dana) 3.500,00
  Elektromioneurografija gornjih ekstremiteta (EMNG GE) 8.000,00
  Elektromioneurografija donjih ekstremiteta (EMNG DE) 8.000,00
  Elektromioneurografija gornjih i donjih ekstremiteta (EMNG GE i DE) 12.000,00
 • Psihijatrija

  Pregled profesora psihijatra 6.000,00
  Pregled specijaliste psihijatra 4.500,00
 • ORL

  Pregled profesora ORL 6.000,00
  Kontrolni pregled profesora ORL (u roku od 15 dana) 5.000,00
  Pregled specijaliste ORL 4.500,00
  Kontrolni pregled specijaliste ORL (u roku od 15 dana) 3.500,00
  Audiometrija 1.500,00
  Postavljanje štrajfne sa lekom – jedno uho 1.000,00
  Postavljanje štrajfne sa lekom – oba uha 1.500,00
  Ispiranje jednog uha 1.000,00
  Ispiranje oba uha 1.500,00
  Bris jednog uha 600,00
  Bris nosa 600,00
  Bris grla 600,00
  Bris jezika 600,00
 • Urologija

  Pregled profesora urologa 6.000,00
  Kontrolni pregled profesora urologa (u roku od 15 dana) 5.000,00
  Pregled specijaliste urologa 4.500,00
  Kontrolni pregled specijaliste urologa (u roku od 15 dana) 3.500,00
  Urološki ultrazvuk 3.900,00
  Ultrazvuk testisa 3.900,00
  Bris pepucijuma 600,00
  Uretralni bris 600,00
  Bris glansa 600,00
  Usluga uzimanja briseva 1.500,00
  Postavljanje katetera (bez cene katetera) 3.500,00
  Silikonski kateter 1.300,00
  Pregled sa ultrazvukom – Prof. Džamić 12.000,00
 • Oftalmologija

  Pregled lekara specijaliste oftalmologa, biomikroskopija oka, sa određivanjem dioptrije i merenjem očnog pritiska 4.500,00
  Pregled lekara specijaliste oftalmologa sa širenjem zenica, biomikroskopija oka, sa određivanjem dioptrije i merenjem očnog pritiska 4.500,00
  Pregled lekara specijaliste oftalmologa oftalmoskopom 4.500,00
  Kontrolni pregled oftalmologa (do 15 dana) 3.500,00
 • Onkologija

  Pregled onkologa 4.500,00
  Kontrolni pregled onkologa (u roku od 15 dana) 3.500,00
  Onkološki konzilijum 3 lekara 15.000,00
 • Alergologija

  Pregled specijaliste alergologa 4.500,00
  Kontrolni pregled specijaliste alergologa (u roku od 15 dana) 3.500,00
 • Pedijatrija

  Pregled specijaliste pedijatra 4.500,00
  Kontrolni pregled specijaliste pedijatra (u roku od 15 dana) 3.500,00
 • Interna medicina

  Pregled specijaliste interne medicine 4.500,00
  Kontrolni pregled specijaliste interne medicine (u roku od 15 dana) 3.500,00
 • Opšta hirurgija

  Pregled profesora hirurga 6.000,00
  Kontrolni pregled profesora hirurga (u roku od 15 dana) 5.000,00
  Pregled specijaliste hirurga 4.500,00
  Kontrolni pregled specijaliste hirurga (do 15 dana) 3.500,00
  Proktološki pregled 6.000,00
 • Opšta praksa

  Pregled lekara opšte prakse 3.000,00
  Kontrolni pregled lekara opšte prakse (u roku od 15 dana) 1.500,00
 • Terapija

  Davanje injekcije IM ili SC 1.000,00
  Davanje injekcije IV 1.500,00
  Davanje infuzije 3.000,00
  Davanje infuzije gvožđa 3.500,00
 • Kućne posete

  Kućna poseta lekara – uži deo grada 9.500,00
  Kućna poseta lekara – širi deo grada 13.000,00