• SPECIJALISTIČKI PREGLEDI

  Pregled specijaliste oftalmologa 2.500,00


 • FIZIKALNA MEDICINA SA TERAPIJOM

  Pregled specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije 3.000,00
  Pregled specijaliste fizikalne terapije i rehabilitacije + 3 dodatna dolaska na fizikalne terapije 5.000,00
  Pregled specijaliste fizikalne terapije i rehabilitacije + 10 dodatnih dolazaka na fizikalne terapije 12.000,00
  Jedan tretman dekompresione terapije (trakcija) 1.500,00
  Uz dodatne dolaske na fizikalne terapije, jedan tretman dekompresione terapije 500,00