KORONA VIRUS

KORONA VIRUS Korona virus pripada grupi virusa koji uzrokuju bolest u rasponu od blage prehlade (koje su najčešće) do teškog akutnog respiratornog sindroma (SARS). Infekcije korona virusima su česte u ljudskoj populaciji. Procenjuje se da virusi iz ove grupe prouzrokuju oko polovine svih respiratornih infekcije kod čoveka. Novi korona virus (nCoV) pripada istoj podgrupi virusa […]